ძიება პარამეტრების მიხედვით
ახალი წინადადება
1 საათი 2   |    1 დღე 311   |    3 დღე 824   |    1 კვირა 1996
2007 წელი, 57 ათასი კმ.
თბილისი
11 500$
$267 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
402 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
76 ლარი
2000 წელი, 69 ათასი კმ.
თბილისი
6 000$
$140 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
210 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
35 ლარი
2004 წელი, 150 ათასი კმ.
თბილისი
11 500$
$267 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
402 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
76 ლარი
2007 წელი, 124 ათასი კმ.
თბილისი
19 500$
$452 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
681 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
148 ლარი
2011 წელი, 35 ათასი კმ.
თბილისი
11 000$
$255 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
385 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
73 ლარი
1999 წელი, 204 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
1 200$
$28 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
42 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
21 ლარი
1999 წელი, 0 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
1 400$
$33 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
49 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
21 ლარი
2004 წელი, 192 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
3 900$
$91 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
137 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
23 ლარი
2000 წელი, 0 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
3 400$
$79 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
119 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
21 ლარი
1997 წელი, 159 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
3 700$
$86 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
130 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
22 ლარი
2006 წელი, 97 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
16 500$
$383 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
577 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
121 ლარი
2005 წელი, 134 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
15 500$
$360 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
542 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
113 ლარი
2005 წელი, 117 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
11 000$
$255 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
385 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
73 ლარი
2009 წელი, 50 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
22 300$
$517 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
779 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
169 ლარი
2003 წელი, 120 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
9 000$
$209 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
315 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
59 ლარი
2006 წელი, 120 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
13 500$
$313 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
472 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
89 ლარი
2013 წელი, 27 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
23 000$
$533 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
804 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
174 ლარი
2003 წელი, 131 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
11 500$
$267 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
402 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
76 ლარი
2013 წელი, 0 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
12 000$
$279 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
419 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
79 ლარი
2012 წელი, 11 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
19 500$
$452 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
681 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
148 ლარი
2002 წელი, 112 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
5 300$
$123 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
186 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
31 ლარი
2011 წელი, 70 ათასი კმ.
თბილისი
36 000$
$835 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
1 257 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
289 ლარი
2007 წელი, 90 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
21 500$
$499 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
751 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
163 ლარი
2012 წელი, 43 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
43 000$
$997 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
1 502 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
345 ლარი
2008 წელი, 101 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
17 700$
$411 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
618 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
134 ლარი
2006 წელი, 130 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
9 000$
$209 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
315 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
59 ლარი
2011 წელი, 40 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
11 500$
$267 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
402 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
76 ლარი
2004 წელი, 134 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
14 700$
$341 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
514 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
107 ლარი
2007 წელი, 96 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
17 800$
$413 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
622 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
135 ლარი
2009 წელი, 89 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
26 500$
$614 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
926 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
201 ლარი
2014 წელი, 7 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
59 000$
$1 367 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
2 060 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
473 ლარი
2000 წელი, 235 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
11 900$
$276 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
416 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
78 ლარი
1996 წელი, 25 ათასი კმ.
თბილისი
9 000$
$209 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
315 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
59 ლარი
2012 წელი, 15 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
28 000$
$649 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
978 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
212 ლარი
2010 წელი, 78 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
13 800$
$320 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
482 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
91 ლარი
2001 წელი, 120 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
5 800$
$135 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
203 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
34 ლარი
2003 წელი, 78 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
8 500$
$197 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
297 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
50 ლარი
2003 წელი, 92 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
8 400$
$195 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
294 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
49 ლარი
2006 წელი, 118 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
9 500$
$221 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
332 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
63 ლარი
2002 წელი, 160 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
8 600$
$200 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
301 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
57 ლარი
გირჩევთ