ძიება პარამეტრების მიხედვით
ახალი წინადადება
1 საათი 12   |    1 დღე 167   |    3 დღე 460   |    1 კვირა 1124
2003 წელი, 130 ათასი კმ.
თბილისი
2 800$
$65 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
98 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
21 ლარი
2010 წელი, 91 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
18 500$
$429 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
646 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
140 ლარი
2004 წელი, 116 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
10 500$
$244 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
367 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
69 ლარი
2004 წელი, 204 ათასი კმ.
თბილისი
8 000$
$186 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
280 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
47 ლარი
1993 წელი, 250 ათასი კმ.
თბილისი
1 999$
$47 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
70 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
21 ლარი
2005 წელი, 105 ათასი კმ.
თბილისი
12 000$
$279 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
419 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
79 ლარი
2007 წელი, 156 ათასი კმ.
თბილისი
20 000$
$464 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
699 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
152 ლარი
2007 წელი, 57 ათასი კმ.
თბილისი
11 300$
$262 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
395 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
74 ლარი
2006 წელი, 112 ათასი კმ.
თბილისი
13 700$
$318 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
479 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
90 ლარი
2009 წელი, 30 ათასი კმ.
თბილისი
16 500$
$383 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
577 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
121 ლარი
2007 წელი, 96 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
19 500$
$452 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
681 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
148 ლარი
2004 წელი, 95 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
6 500$
$151 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
227 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
38 ლარი
2006 წელი, 0 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
16 000$
$371 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
559 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
117 ლარი
1999 წელი, 204 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
1 200$
$28 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
42 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
21 ლარი
1999 წელი, 0 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
1 500$
$35 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
53 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
21 ლარი
2004 წელი, 192 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
4 000$
$93 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
140 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
24 ლარი
2000 წელი, 0 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
3 500$
$82 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
123 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
21 ლარი
2004 წელი, 134 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
16 000$
$371 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
559 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
117 ლარი
2011 წელი, 70 ათასი კმ.
თბილისი
36 500$
$846 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
1 275 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
293 ლარი
2010 წელი, 60 ათასი კმ.
თბილისი
38 800$
$899 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
1 355 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
311 ლარი
2007 წელი, 90 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
21 800$
$506 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
762 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
165 ლარი
2005 წელი, 117 ათასი კმ.
თბილისი
11 200$
$260 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
392 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
74 ლარი
2005 წელი, 134 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
15 500$
$360 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
542 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
113 ლარი
2006 წელი, 97 ათასი კმ.
თბილისი
17 500$
$406 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
611 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
133 ლარი
2006 წელი, 120 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
14 000$
$325 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
489 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
92 ლარი
2000 წელი, 212 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
3 500$
$82 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
123 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
21 ლარი
2005 წელი, 0 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
13 000$
$302 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
454 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
86 ლარი
2003 წელი, 226 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
15 000$
$348 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
524 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
110 ლარი
2005 წელი, 80 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
13 700$
$318 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
479 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
90 ლარი
2006 წელი, 148 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
9 800$
$228 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
343 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
65 ლარი
2001 წელი, 184 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
5 000$
$116 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
175 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
30 ლარი
2013 წელი, 3 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
26 000$
$603 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
908 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
197 ლარი
2009 წელი, 83 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
8 500$
$197 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
297 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
50 ლარი
2010 წელი, 85 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
51 000$
$1 182 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
1 781 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
409 ლარი
2012 წელი, 78 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
49 500$
$1 147 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
1 729 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
397 ლარი
2011 წელი, 98 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
49 500$
$1 147 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
1 729 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
397 ლარი
2010 წელი, 95 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
41 500$
$962 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
1 449 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
333 ლარი
2010 წელი, 126 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
49 000$
$1 136 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
1 711 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
393 ლარი
2007 წელი, 104 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
6 700$
$156 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
234 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
39 ლარი
1996 წელი, 200 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
4 300$
$100 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
151 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
26 ლარი
გირჩევთ