ძიება პარამეტრების მიხედვით
ახალი წინადადება
1 საათი 3   |    1 დღე 305   |    3 დღე 445   |    1 კვირა 859
2003 წელი, 55 ათასი კმ.
თბილისი
6 700$
$156 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
234 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
39 ლარი
2010 წელი, 44 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
11 100$
$258 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
388 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
73 ლარი
2003 წელი, 137 ათასი კმ.
თბილისი
2 900$
$68 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
102 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
21 ლარი
2004 წელი, 180 ათასი კმ.
თბილისი
6 300$
$146 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
220 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
37 ლარი
2010 წელი, 47 ათასი კმ.
თბილისი
19 200$
$445 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
671 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
146 ლარი
2005 წელი, 79 ათასი კმ.
თბილისი
4 200$
$98 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
147 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
25 ლარი
2012 წელი, 27 ათასი კმ.
თბილისი
21 500$
$499 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
751 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
163 ლარი
2013 წელი, 40 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
55 000$
$1 275 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
1 921 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
441 ლარი
2007 წელი, 96 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
19 900$
$462 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
695 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
151 ლარი
1999 წელი, 204 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
1 200$
$28 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
42 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
21 ლარი
1999 წელი, 0 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
1 500$
$35 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
53 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
21 ლარი
2004 წელი, 192 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
4 000$
$93 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
140 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
24 ლარი
2000 წელი, 0 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
3 500$
$82 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
123 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
21 ლარი
2007 წელი, 90 ათასი კმ.
თბილისი
23 000$
$533 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
804 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
174 ლარი
2005 წელი, 117 ათასი კმ.
თბილისი
11 200$
$260 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
392 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
74 ლარი
2005 წელი, 134 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
15 500$
$360 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
542 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
113 ლარი
2006 წელი, 97 ათასი კმ.
თბილისი
17 500$
$406 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
611 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
133 ლარი
2013 წელი, 27 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
25 500$
$591 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
891 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
193 ლარი
2007 წელი, 161 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
16 800$
$390 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
587 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
123 ლარი
2011 წელი, 78 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
27 500$
$638 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
961 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
209 ლარი
2010 წელი, 99 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
25 500$
$591 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
891 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
193 ლარი
2005 წელი, 132 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
8 500$
$197 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
297 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
50 ლარი
2007 წელი, 155 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
23 500$
$545 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
821 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
178 ლარი
2007 წელი, 127 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
17 000$
$394 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
594 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
124 ლარი
2001 წელი, 133 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
7 000$
$163 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
245 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
41 ლარი
2010 წელი, 92 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
43 500$
$1 008 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
1 519 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
349 ლარი
2003 წელი, 180 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
10 500$
$244 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
367 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
69 ლარი
2005 წელი, 172 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
21 000$
$487 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
734 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
159 ლარი
2007 წელი, 86 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
15 500$
$360 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
542 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
113 ლარი
2010 წელი, 143 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
28 000$
$649 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
978 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
212 ლარი
2007 წელი, 104 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
17 700$
$411 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
618 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
134 ლარი
2005 წელი, 251 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
12 000$
$279 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
419 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
79 ლარი
2008 წელი, 40 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
14 000$
$325 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
489 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
92 ლარი
2014 წელი, 1 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
17 500$
$406 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
611 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
133 ლარი
2012 წელი, 58 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
55 000$
$1 275 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
1 921 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
441 ლარი
2004 წელი, 134 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
16 000$
$371 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
559 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
117 ლარი
2005 წელი, 70 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
12 800$
$297 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
447 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
84 ლარი
2012 წელი, 54 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
47 900$
$1 110 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
1 673 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
384 ლარი
2004 წელი, 115 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
15 500$
$360 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
542 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
113 ლარი
2010 წელი, 28 ათასი კმ.
რუსთავი (ავტობაზრობა #1)
14 500$
$336 განვადება
განაკვეთი:
24%
კომისია
507 ლარი
ვადა
60 თვემდე
ავანსი:
20%
გაფორმება
72 ლარი
დაზღვევა:
106 ლარი
გირჩევთ