სასაზღვრო საბაჟო გამშვები პუნქტებისასაზღვრო საბაჟო გამშვები პუნქტები და საბაჟო კონტროლის ზონები

საქართველოს საბაჟო საზღვრის გადაკვეთა საბაჟო ორგანოების სამუშაოს დროს დაიშვება იმ ადგილებში, რომელიც წინასწარ არის განსაზღვრული (სამუშაო დღეებში 0900 სთ-დან 1800 სთ-მდე ყველა საბაჟო გამშვებ პუნქტში, გარდა „წითელი ხიდისა“, „სადახლოს“, „გარდაბნის“, „ახკერპის“, „გუგუთის“, „მტკვრის“, „ლაგოდეხის“, „სამთაწყაროს“, „ყაზბეგის“, „ვალეს“, „ნინოწიმინდის“, „თბილისის აეროპორტის“, „სარფის“, „ბათუმის აეროპორტის“, „ქუთაისის აეროპორტის“, „სენაკის აეროპორტის“, „ბათუმის პორტის“ და „ფოთის პორტისა“, სადაც სამუშაო დრო განსაზღვრულია 24 სთ-ით). სხვა ადგილებში ან საბაჟო ორგანოების არასამუშაო დროს საქონლითა და სატრანსპორტო საშუალებებით საზღვრის გადაკვეთა დასაშვებია საბაჟო დეპარტამენტთან წერილობითი შეთანხმებით.

საბაჟო საზღვრის გადაკვეთა  შესაძლებელია შემდეგ სასაზღვრო საბაჟო გამშვებ პუნქტებში:

  • საბაჟო გამშვები პუნქტები „სარფი“, „ბათუმის პორტი“, „ბათუმის აეროპორტი“ - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორია. ისინი სტრუქტურულად ექვემდებარებიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საბაჟო სამმართველოს;
  • საბაჟო გამშვები პუნქტები „წითელი ხიდი“, „სადახლო“, „ახკერპი“, „გუგუთი“, „მტკვარი“, ლაგოდეხი“, „სამთაწყარო“, „უდაბნო“, „საბათლო“, „ვაშლოვანი“, „თბილისის აეროპორტი“ - აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორია, ძირითადად საქართველო-სომხეთის და საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარზე. ისინი სტრუქტურულად ექვემდებარებიან რეგიონალურ საბაჟო „აღმოსავლეთს“;
  • საბაჟო გამშვები პუნქტები „ყაზბეგი“ და „გორი“ - საქართველოს ჩრდილოეთ ტერიტორია, საქართველო-რუსეთის საზღვარზე. ისინი სტრუქტურულად ექვემდებარებიან რეგიონალურ საბაჟო „ჩრდილოეთს“;
  • საბაჟო გამშვები პუნქტები „ვალე“ და „ნინოწმინდა“ - საქართველოს სამხრეთ ტერიტორია, საქართველო-თურქეთის და საქართველო-სომხეთის საზღვარზე. ისინი სტრუქტურულად ექვემდებარებიან რეგიონალურ საბაჟო „სამხრეთს“;
  • საბაჟო გამშვები პუნქტები „ფოთის პორტი“, „ქუთაისის აეროპორტი“, „სენაკის აეროპორტი“, „მამისონი“ - დასავლეთ საქართველოს ტერიტორია. ისინი სტრუქტურულად ექვემდებარებიან რეგიონალურ საბაჟო „დასავლეთს“;
  • საბაჟო გამშვები პუნქტები „გარდაბანი“, „სადახლო“, „ფოთი“ - სარკინიგზო ტრანსპორტით მოძრავ საქონელზე. ისინი სტრუქტურულად ექვემდებარებიან რეგიონალურ საბაჟო „რკინიგზას“.

 

 საქართველო-სომხეთის საბაჟო გამშვები პუნქტების ნუსხა

საბაჟო
პუნქტების
დასახელება
საქართველოში

საბაჟო
პუნქტების
დასახელება
სომხეთში

კონტროლის
ობიექტი

გამშვები
საბაჟო
პუნქტის
კატეგორია

1.

ნინოწმინდა

ბავრა

ტვირთებისა და
მგზავრთა ყველა
კატეგორია

საავტომობილო

2.

გუგუთი

გოგარანი

ტვირთებისა და
მგზავრთა ყველა
კატეგორია

საავტომობილო

3.

ახკერპი

პრივოლნოე

ტვირთებისა და
მგზავრთა ყველა
კატეგორია

საავტომობილო

4.

სადახლო

აირუმი

ტვირთებისა და
მგზავრთა ყველა
კატეგორია

სარკინიგზო

5.

სადახლო

ბაგრატაშენი

ტვირთებისა და
მგზავრთა ყველა
კატეგორია

საავტომობილო

6.

ახკერპი

ჯილიზა

ტვირთებისა და
მგზავრთა ყველა
კატეგორია

საავტომობილო

 

საქართველო-აზერბაიჯანის საბაჟო გამშვები პუნქტების ნუსხა

საბაჟო
პუნქტების
დასახელება
საქართველოში

საბაჟო
პუნქტების
დასახელება
აზერბაიჯანში

კონტროლის ობიექტი

გამშვები
საბაჟო
პუნქტის
კატეგორია

1.

წითელი ხიდი

წითელი ხიდი

ტვირთებისა და
მგზავრთა ყველა
კატეგორია

საავტომობილო
I კატეგორიის

2.

მტკვარი

სადიხლი

ტვირთებისა და
მგზავრთა ყველა
კატეგორია

საავტომობილო
I კატეგორიის

3.

ჯანდარა

ბეიუკ-კასიკ

ტვირთებისა და
მგზავრთა ყველა
კატეგორია

სარკინიგზო
I კატეგორიის

4.

ლაგოდეხი

ბელოქანი

ტვირთებისა და
მგზავრთა ყველა
კატეგორია

საავტომობილო
I კატეგორიის

5.

სამთაწყარო

მუღანლო

ტვირთებისა და
მგზავრთა ყველა
კატეგორია

საავტომობილო
I კატეგორიის

6.

უდაბნო

პოილუ

ტვირთებისა და
მგზავრთა ყველა
კატეგორია

საავტომობილო
II კატეგორიის

7.

ვაშლოვანი

სადახლი

მგზავრთა და
ტრანსპორტის ყველა
კატეგორია, გარდა
ტვირთებისა

საავტომობილო
II კატეგორიის

8.

საბათლო

ალმალი

მგზავრთა და
ტრანსპორტის ყველა
კატეგორია, გარდა
ტვირთებისა

საავტომობილო
II კატეგორიის

 

საქართველო-თურქეთის საბაჟო გამშვები პუნქტების ნუსხა

საბაჟო
პუნქტების
დასახელება
საქართველოში

საბაჟო
პუნქტების
დასახელება
თურქეთში

კონტროლის
ობიექტი

გამშვები
საბაჟო
პუნქტის
კატეგორია

1.

სარფი

სარფი

ტვირთებისა და
მგზავრთა ყველა
კატეგორია

საავტომობილო

2.

ახალციხე

პოსოფი-
თურქგოზუ

ტვირთებისა და
მგზავრთა ყველა
კატეგორია

საავტომობილო

 

საქართველო-რუსეთის საბაჟო გამშვები პუნქტების ნუსხა

საბაჟო
პუნქტების
დასახელება
საქართველოში

საბაჟო
პუნქტების
დასახელება
რუსეთის
ფედერაციაში

კონტროლის
ობიექტი

გამშვები
საბაჟო
პუნქტის
კატეგორია

1.

განთიადი

ადლერი

ტვირთებისა და
მგზავრთა ყველა
კატეგორია

საავტომობილო

2.

განთიადი

ადლერი

ტვირთებისა და
მგზავრთა ყველა
კატეგორია

სარკინიგზო

3.

მამისონი

ქვემო
ზარამაგი

ტვირთებისა და
მგზავრთა ყველა
კატეგორია

საავტომობილო

4.

ყაზბეგი

ზემო ლარსი

ტვირთებისა და
მგზავრთა ყველა
კატეგორია

საავტომობილო

 

საბაჟო პროცედურების (საქონლის დათვალიერება, სინჯებისა და ნიმუშების აღება, დეკლარირება და ა.შ.) განხორციელების ადგილებად განსაზღვრულია:

საბაჟო საზღვრის გადაკვეთის ადგილებში საქონლის წარდგენასთან, დათვალიერებასთან, საბაჟო დოკუმენტების არსებობის დადგენასთან, ზოგად დეკლარირებასთან, საბაჟო კანონმდებლობის შესრულების მიზნით სხვა ქმედებების განხოციელებასთან დაკავშირებული საბაჟო პროცედურების ჩატარებისას - სასაზღვრო-საბაჟო გამშვები პუნქტები („წითელი ხიდი“, „სადახლო“, „გარდაბანი“, „ახკერპი“, „გუგუთი“, „მტკვარი“, „ლაგოდეხი“, „სამთაწყარო“, „ყაზბეგი“, „ვალე“, „ნინოწმინდა“, „თბილისის აეროპორტი“, „სარფი“, „ბათუმის აეროპორტი“, „ქუთაისის აეროპორტი“, „სენაკის აეროპორტი“, „ბათუმის პორტი“, „ფოთის პორტი“);

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ცხელი ხაზი:  +995 322 299 299 (2)

სამუშაო დღეები: ორშაბათი - პარასკევი (09:00-დან 18:00-მდე)

დასვენების დღეები: შაბათი - კვირა

     
აირჩიეთ ტრანსპორტირების ქვეყანა
Select your language / აირჩიეთ ენა /Оберіть свою мову
თქვენი კომფორტისათვის ყველა ფასი ნაჩვენები იქნება დოლარის ექვივალენტში